Projekt  "Rekonstrukce farmy"

 Ranč Solný potok

 byl spolufinancovaný

z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

www.msregion.cz

V letošním roce 2015  jsme za přispění Moravskoslezského kraje, který nám umožnil čerpat dotaci ze svého rozpočtu na regionální rozvoj a podporu turistického ruchu; dokončili přestavbu části naší farmy

a to především dokončením rekonstrukcí v klubovně, kde jsme vybudovali vytápěnou podlahu pro vzájemná setkání milovníků koní, ale nejen jich. Součástí rekonstrukce se stala také část výběhu, kde bylo

 provedeno odbahnění  terénu.  Byl rekonstruován i ovčín a stáje.

Součástí dotace byl i nákup jízdních kol a koloběžek pro zapůjčování našim návštěvníkům. Byly taktéž zakoupeny kolovrátky a zařízení pro spřádání vlny, kdy v rámci  vlastního stříhání oveček jsme

připraveni umožnit všem zájemcům naučit se této tradiční dovednosti našich předků.

Můžete si i Vy dnes sami u nás zpracovat vlnu od střihu ovce až po výrobu vlastní ponožky neb svetru.

Přijďte vyzkoušet.  Velké poděkování patří pracovníkům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za to, že nám tuto cestu ulehčil a pomohl nám vytvořit příjemné prostředí pro naši práci a Vaši zábavu

a trávení smysluplného volného času.