Přihlášení a slevy:

Každý zájemce si může  stáhnout  z internetu písemný tiskopis přihlášky, který účastník vyplní ve všech požadovaných kolonkách, doplní přihlášku ověřením - potvrzením přispívající organizace ( pokud přispěje ) a podpisy oprávněných osob (rodičů) a tuto odešle na adresu Jan Jahoda -  Ranč Solný potok, Hynčice 26, Město Albrechtice PSČ 793 95. Po přijetí této přihlášky bude potvrzena závazná rezervace emailem a objednatel je povinen do 14 dnů odeslat zálohovou platbu na účet uvedený níže s uvedením VS - rodného čísla dítěte. Rezervaci je možné zajistit prostřednictvím elektronické přihlášky z webových stránek v odkaze turnusy. Rezervace je nezávazná a pobyt je takto rezervován jen po dobu 14 dnů. Během této doby je nutné složit zálohu v minimální výši 50 % z platby účastníka. Poté je rezervace považována za smluvně uzavřenou a závaznou.

Po obdržení zálohy a poplatku za dopravu ( v případě požadavku dopravy ) bude žadatel zařazen do požadovaného turnusu s rezervací místa do 1.června, kdy je povinen mít doplacen pobyt v plné ceně. Od prvního května se platí plné částky pobytu bez zápočtu slev. Teprve po úhradě  doplatku do plné ceny turnusu bude účastníku potvrzeno zařazení do turnusu (viz webová stránka - do 10 dnů od obdržení výpisu o platbě.) Při účasti více dětí, sourozenců či dalších kamarádů, stačí přihlášku okopírovat. Bez rodného čísla je obtížné dohledat se plateb, proto prosím uvádějte jako variabilní symbol platby - rodné číslo dítěte při platbách v hotovosti či jiných převodech z osobních účtů, stejně tak na přihláškách. V opačném případě se platba nepovažuje za doručenou a dítě pak nemusí být na rekreaci přijato. Případné nedoplatky musí být dorovnány nejpozději v den příjezdu na tábor. Platit je možno i ve splátkách; dohodu je nutno učinit osobně s organizátorem akce.

Přeplatky jsou vraceny v termínu do 30.10. kalendářního roku - po ukončení všech turnusů.

Pro děti jejichž rodiče jsou nezaměstnaní je možno dohodnout slevu individuálně  s doložením potvrzení o registraci rodičů na úřadu práce.

Sleva se poskytuje ve výši xx % z ceny poukazu a je uvedena v tabulce cen za turnus. 

 


                Sleva :

Využijte slev  poskytovaných za včasné přihlášení, slev plynoucích z  členství v  klubu a  slev pro účast sourozenců. Blíže viz  odkaz   " ceny "   všechny slevy se sčítají !!!

( podmínkou je plná úhrada ceny v daném termínu - měsíci )

S využitím slev za včasné přihlášení, slev pro sourozence a klubových slev je možno snížit cenu za pobyt až o stokoruny !!!!!  O dalším snížení platby se informujte o příspěvcích u své zdravotní pojišťovny a zaměstnavatele.

 

                                                                                                                               

Po odeslání internetové přihlášky na E-mail: ranc@hyncice.cz a složení zálohy či plné platby bude objednateli potvrzeno e-mailem či poštou rezervování místa v turnuse. Objednatel dále odešle na adresu farmy písemnou vyplněnou  přihlášku ve všech požadovaných údajích včetně vlastnoručního podpisu a to do 14 dnů od rezervace pobytu. Písemnou přihlášku - tiskopis najdete zde.

   Poukázaní platby :                    platbu je možno poukázat :

    a) poštovní poukázkou na adresu:      Jan Jahoda  - Ranč Solný potok ,  Hynčice 26, Město Albrechtice 793 95 

                - nezapomeňte na variabilní symbol  ( rodné číslo účastníka) !

    b) vkladem hotovosti na účet provozovatele ve Vaší bance - nezapomeňte na variabilní symbol !

 

" název účtu adresáta"

uvést

Jan Jahoda

název banky a číslo účtu

uvést

ČSOB  č.ú.    670100-2200795337 / 0300

jako variabilní symbol

uvést

rodné číslo dítěte

a naposled

uvést

adresu odesílatele

 Poukazuje-li se více plateb je nutno rozepsat každou zvlášť s rodným číslem dětí za které je provedená platba.

    c) příspěvek na dětské rekreace je možno uplatnit žádostí u zaměstnavatelské organizace nebo též sociálního úřadu s tím, že tato potvrdí úmysl provést platbu v závazné přihlášce zájemce  o letní tábor. V případě požadavku zašleme potvrzení o organizování tohoto tábora, potvrzení o účasti obdrží děti poslední den na táboře.
 

    d) fakturou - v takovém případě je nutná předešlá písemná objednávka organizace, která platbu provede.

    e)  hotově na farmě  proti platebnímu dokladu  ( bez nároku na předchozí rezervaci )

Vyúčtování a vracení plateb včas odhlášených účastníků proběhne v termínu do 30. října.

Zálohu na pobyt je nutno uhradit do 14 dnů po odeslání přihlášky ve výši 50 % z ceny poukazu za každé objednané místo + částka za dopravu v plné výši jízdného pro účastníka. V případě, že platbu provede zaměstnavatelská organizace je nutno do 14 dnů odeslat na adresu provozovatele přihlášku s potvrzením zaměstnavatele o jeho souhlasu se zaplacením bankovním převodem z jeho účtu. Zbytek ceny je nutno uhradit do 31.května  nejpozději. Výjimky je možno sjednat.

Jan Jahoda   739 160 287


Stále je možnost sjednání splátkového systému platby, zálohu je však nutno uhradit v minimální výši 2.0OO,-Kč. Při splátkách ukončených do 31. října je platba bez navýšení. Celý poukaz je nutno splatit do konce kalendářního roku.
 

Rezervace místa pro objednatele počíná dnem odeslání materiálů o akci a končí 14 dnem po odeslání. Není-li do té doby zaslána přihláška zpět s potvrzením organizace o platbě či zaplacena záloha poukázkou, je místo postoupeno dalšímu zájemci až do vyčerpání kapacity. Teprve zaplacením zálohy je rezervace místa účinná do 1.května. V případě nezaplacení doplatku je pak místo nabídnuto od 1. června náhradníkům a plátci zálohy je účtován manipulační poplatek ve výši 85O,-Kč za jeden objednaný poukaz.