FARMA S DOMÁCÍMI ZVÍŘÁTKY


V areálu farmy se nachází domácí zvířátka. Farma je veřejnosti přístupná každý den od 8 do 18 hodin. Mimo to je využívána k ekologickým výukovým programům. Kromě farmy můžete k procházce a poučení využít i rozsáhlý areál, který zahrnuje 20 hektarů přírodně zajímavých společenstev (mokřad, skalní výchozy, les ) a zelených ploch obhospodařovaných člověkem (sad, louka, pastvina, pole).
Na farmě probíhá ekologická výchova s využitím našich původních plemen zvířat.

PROJEKT NA FARMĚ

Noe při potopě shromáždil na své lodi od každého živočišného druhu jeden pár a zachránil tak zvířata před zkázou. Lidská činnost dnes ohrožuje zachování druhové pestrosti v přírodě víc než jakákoli potopa. Podobná situace je také u hospodářských zvířat. Původní plemena jsou postupně nahrazována vysokoužitkovými kříženci, kteří lépe snášejí stres a velkovýrobní technologie.
Jednotlivá plemena domácích zvířat mizí a s nimi se nenávratně ztrácí i jejich genofond. Přitom patří k českým kulturním památkám a my jsme přímo zodpovědní za jejich zachování a předání dalším generacím.
Na farmě postupně vytváříme expozici původních plemen hospodářských zvířat. Na statku již žijí plemena drůbeže, králíků, koz, ovcí, skotu, koní. Všechna zvířata jsou chovatelsky kvalitní, účastní se výstav a jsou zařazena do kontroly užitkovosti.
Snažíme se o to, aby všichni obyvatelé farmy byli ustájeni v odpovídajících prostorách s dostatečně velkými výběhy, s maximálním ohledem na welfare - životní pohodu.
Farma je využívána v rámci ekologicko-výchovných programů, při kterých se děti dostávají do přímého kontaktu s jednotlivými druhy zvířat. Nenásilnou formou jsou jim vštěpovány zásady správné péče o zvířata a vysvětleny rozdíly v jejich potřebách. Farmu navštěvují i rodiny s dětmi v rámci víkendových pobytů
Původní česká plemena se ztrácí nejen ze statků, ale především z vědomí lidí. Tuto situaci chceme změnit. Věříme, že probudíme zájem lidí o naše svébytná plemena a napomůžeme jejich zachování

 


Naše zvířátka