Výcvik instruktorů

Obsah

   Jak se stát instruktorem…?                                                                           

   Rozsah školení

   Data konání přednášek

   Bodovací tabulka – hodnocení  instruktorů

   Odměny

   Foto galerie

 

Rozsah  školení – přípravy

 

            Pro zájemce o práci na LT ve funkcích instruktorů nebo brigádníků na statku uvádíme informace o nutném absolvování proškolení před nástupem do funkce.  Rozsah potřebného proškolení k získání vědomostí o činnosti na LT vůbec  a data konání jednotlivých akcí viz níže.  Je žádoucí, aby budoucí vedoucí či instruktor poznal rozsah CTH, znal prostředí ve kterém bude s dětmi hrát hry a znal také co nejvíce celý plán táborové činnosti a byl pro tábor přínosem. Aby si tak za svou práci zasloužil odměnu po ukončení turnusu v táboře. Setrvává-li tvůj zájem i nadále zařiď se dle níže uvedených instrukcí.

 

Způsob provádění školení:                     osobní účast jednou za 14 dnů v místě konání LT           a) - přednášky, vycházky, jezdecký výcvik

                                                                                                                                                b) - brigádní  pomoc

 

bod a)  - lze nahradit potvrzením o absolvování školení na místech, které školení provádí v rámci pověření MŠTV

                                                           bod b)  - není povinný, ale má vliv na závěrečnou odměnu větší než výkon vlastní funkce na LT

 

                                                                                c) – povinná zkouška - včetně zkoušky z praktických znalostí o chovu  koní

 

            Školení  se provádí jednou za 14 dní v termínech uvedených v harmonogramu přípravy. Každý zájemce musí vyplnit přihlášku s podpisem zákonných zástupců, kteří převezmou odpovědnost za jím  způsobené škody na farmě během jeho školení. Rovněž tak je nutné, abychom věděli, že zákonní zástupci s činností zájemce souhlasí. ( platí pro mladší 18 let ). Spolu s přihláškou hradí zájemce  částku 1600,- Kč  za celý cyklus školení. Pokud nastoupí později bude mu zaslán na emailovou poštu materiál k dostudování.  V této částce má uhrazeno ubytování na farmě se snídaní během školení v 10 víkendových cyklech od září do června každého roku. Dále jezdeckou přípravu a  závěrečný candrbál po složení zkoušek včetně nákladů na přednášky externích pracovníků. Za částku 200,- Kč je dále možno dojednat celodenní stravování - obědy a večeře během školícího víkendového pobytu.

Na farmě není možnost vaření vlastního jídla. Nejbližší restaurace je 300 metrů od farmy. Nevaří však každý den. Ubytování zájemcům o školení je poskytnuto na farmě  ve vlastním spacím pytli účastníka. V období teplejších dnů ( jaro a podzim pak též ve stanu nebo na seně ).

Každý účastník se dopravuje do místa konání na vlastní náklady. Mimo plánovaných termínů pro školení je poskytnuto ubytování za částku 350,- Kč na celý víkend  So - Ne. 

 

Brigádní výpomoc  spočívá v zapojení se do příprav statku a okolí včetně oprav ohrad a jízdárny jako i přípravy  her. U brigádní výpomoci je strava a ubytování  poskytnuta pozvaným zájemcům o činnost instruktora  zdarma. Každý zájemce je povinen účastnit se brigád a to v rozsahu  60 odpracovaných hodin zdarma ve prospěch farmy. Další hodiny nad tento rámec jsou všem zájemcům o instruktorský kurz  hrazeny formou výplaty mzdy ve výplatním termínu, který následuje po ukončení jeho činnosti na turnusu v letním táboře. Tedy nejdříve v září každého roku. Ubytování pro termíny brigády je zajištěno jen  na farmě ve spacím pytli. V teplejším období ve stanech tee - pee nebo vlastních stanech účastníka. Možno též ve stodole na seně.

 Podmínkou proplacení odměny pak  je absolvování turnusu ve funkci minimálně instruktora na táboře. Odměna je srovnatelná s odměnou v učňovském školství  při výkonu praktických výukových hodin na školním pracovišti ( v roce 2008 cca 25,- Kč za hodinu práce).

Každý účastník se dopravuje do místa konání na vlastní náklady a to nejpozději v sobotu do 09.oo hodin ráno. V období kdy bude dostatečné teplo pro přenocování  venku je možno nocovat na pozemku farmy ve vlastním stanu.

 

Rozsah školení :                            Druhy táborů, výchovná práce na táborech

                                                           Výchovný systém a postavení pracovníků LT

                                                           Turistika na LT, tělesná výchova, věkové rozdíly dětí

                                                           Soutěžní systémy a soutěže na LT

                                                           Branná výchova, přírodovědná činnost , pracovní činnost na LT

                                                           Estetická výchova, hry na LT

              Celotáborová hra na LT,            Rámcové plány a co s nimi ?

              Úkoly, práce a povinnosti na LT

              Práce dětského aktivu ( táborová rada a další účast dětí na LT )

              Dokumentace a práce s ní,        Pojištění

              Hygiena na LT

              Hlášení a nástupy

              Zákon o lesích ČR,        Požární školení ,                       Bezpečnost  a ochrana na LT

              Bezpečnost při přepravě ( putovní tábor, výlety aj. )

              Chov koní – základy,      Jízda na koních – praktické jízdy

              Vyjížďkové trasy – praktické seznámení

                                   Chov domácích zvířat                                                               240 “

                                                           Místopis a orientace v terénu :   Kraví Hora, Janov, Biskupská Kupa, Krasov.

           

            Závěrečné povinné zkoušky z uvedených  tematických okruhů  budou provedeny v měsíci červnu každého roku. Na základě jejich výsledku budou absolventi a zájemci o práci na LT zařazeni  do funkcí v průběhu LT. Pořadí při zkouškách má vliv na zařazení zájemce a to v tom smyslu, že nejlepší  absolventi jsou zařazeni do výchovných funkcí v oddílech a jejich účast je bezplatná, ostatní hradí buď stravu nebo i ubytování v určitých částkách.

 

Data prováděného

školení :                                                               Brigády  :

                                      22. - 23.09.                08. - 09.03.                                       

29. - 30.09.                22. - 23.03.                                            

                                               13. - 14.10.                05. - 06.04.                                             Jsou možné kterýkoliv víkend

27. - 28.10.               19. - 20.04.                                             od září do konce června školního roku

10. - 11.11.               03. - 04.05.                                            

24. - 25.11.               17. - 18.05.                                             Nutná předběžná dohoda na farmě z důvodů

08. - 09.12.               07. - 08.06.                                           aktuální potřebnosti a možnosti na farmě.

12. - 13.01.              13. - 15.06.                                           

09. - 10.02.             

23. - 24.02.          

    

            K jednotlivým termínům se přihlašuje účastník telefonem nebo internetem nejméně 7 dnů před jeho nástupem. Svou účast potvrzuje odesláním stanovené částky  složenkou  na adresu  Ranč Solný potok, Hynčice 28, Město Albrechtice PSČ 793 95, nebo platbou v hotovosti při příjezdu.  Zahájení vždy v pátek do 20.oo hodin příjezdem a ubytováním – ukončení  v neděli obědem s odjezdem v 14.30 nebo v případě brigád v 18.20 hodin  do Ostravy .

Možnost společných odjezdů  - ověřit vždy telefonem. Počet účastníků na brigádě i školení je omezen potřebami ranče v daném  ročním období.

 

 

Časový rozvrh školení :

                        Druhy táborů                                                                                       45 “

 

 výchovná práce na táborech

                        Výchovný systém  a postavení pracovníků LT                                         45

                        Turistika na LT, tělesná výchova, věkové rozdíly dětí                            90 “

                        Soutěžní systémy a soutěže na LT                                                        45

                        Branná výchova,                                                                                  45 “     

Přírodovědná činnost ,                                                                         45 “

pracovní činnost na LT                                                                         45 “

                        Estetická výchova,                                                                              45

Hry na LT                                                                                            45

                        Celotáborová hra na LT,                                                                      90

Rámcové plány a co s nimi ?                                                                 90

                        Úkoly, práce a povinnosti na LT                                                            90

                        Práce dětského aktivu ( táborová rada a další účast dětí na LT )            45 “

                        Dokumentace a práce s ní,        Pojištění                                              45

                        Hygiena na LT                                                                         90 “

                                   Hlášení a nástupy                                                                    240 “

                                   Zákon o lesích ČR,                                                                    45 “

Požární školení ,                                                                       45 “

Bezpečnost  a ochrana na LT                                                     45 “

                                   Bezpečnost při přepravě ( putovní tábor, výlety aj. )                   45 “

 

                                   Chov domácích zvířat                                                               240 “

           

                                   Chov koní – základy,                                                                360 “

Jízda na koních – praktické jízdy                                              360

                                   Vyjížďkové trasy – praktické seznámení                                    360 “

 

                        Místopis a orientace v terénu :   Kraví Hora, Janov, Biskupská Kupa, Krasov.   4 dny

 

                                   Závěrečné zkoušky                                                                   360”

           

            Závěrečné zkoušky  21.06.

 

 

Zpět na začátek

 

Zájemci o práci ve funkcích instruktorů – přihlášení :

        

        

1
2    
3    
4    

 

 

 

        Zpět na začátek

 

Školení  a brigády  instruktorů a vedoucích  -   tabulka s hodnocením :

                                                                                                                                

 

Jméno Příjmení Počet bodů Průběžné hodnocení - pořadí Pořadí po zkouškách
         
         
         
         
         
         
         
         

 

      

 

   

    Zpět na začátek

 

 

Odměny

 

            Odměňování vedoucích a instruktorů je vázáno na rozsah povinností, které na sebe každý zájemce je ochoten vzít a jak je nakonec ochoten je i splnit.

V zásadě se odměňování řídí platným řádem  - Mzdovým předpisem, který obdrží v den zkoušek každý instruktor včetně pracovní smlouvy. S oběma dokumenty je možno se seznámit i dříve během školení.

 

                        Zpět na začátek

 

Hodnocení  instruktorů…?

 

         Na základě docházky a absolvování školení i brigád je každý zájemce bodově hodnocen a toto hodnocení má přímý vliv vedle závěrečných zkoušek na zařazení zájemce včetně smluvní odměny v pracovní smlouvě v červnu.

 

 

 

Zpět na začátek

 Fotogalerie……?

   

Zpět na začátek

  

  Poslední revize:  úterý, 17. února, 2015