Ranč Solný potok

   
   
     

Prameny na zlatohorsku

 

Jeskyně na zlatohorsku

 

Zajímavosti v Polsku

 

Naučná stezka Rejvíz

 

Hornická naučná stezka

 

údolská hornická stezka

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                      

Zřícenina hradu Fulštejn - ohromuje svými obrovskými rozměry. Hrad byl založen v polovině 13. století. Jednou ze zajímavostí, která se dochovala, je např. cca 202 m dlouhá hradba na západní straně hradu. Z historických pramenů vyplývá, že okolí hradu Fulštejn sloužilo v předminulém a minulém století jako romantické výletiště.

 

Zámek Dívčí Hrad - původně hrad z 13. století, který byl v druhé polovině 16. století přestavěn na renesanční zámek.
 

Zámek Linhartovy - zámek byl vybudován v druhé pol. 16. století z linhartovské tvrze na renesanční sídlo. Za dobu své existence několikrát zchátral, ale od roku 2001 se stal majetkem Města Albrechtic a byl zrekonstruován. Na zámku se každoročně střídají nové expozice široké rozmanitosti zajímavé pro všechny věkové vrstvy.

 

Rozhledna Strážiště nad Liptaní - tato rozhledna, která je vysoká 9 m a má 37 schodů nabízí turistům pohled na Opolskou nížinu v Polsku, dále na město Prudnik, při dobré viditelnosti je vidět továrny u Opole, pohled na celou Osoblažskou rovinu a při velmi dobré viditelnosti se nabízí pohled na nejvyšší vrchol Moravy Praděd.

 

Kostel sv. Šebestiána v Třemešné - kostel z roku 1736, o kterém koluje pověst, že se v něm nacházejí ostatky sv. Benedikta z Nursie.
 

Smírčí kříž v Bartultovicích - pochází ze 16. století a připomíná dávno zapomenutou vraždu švédského důstojníka v době třicetileté války. Tento kříž měl symbolizovat smír a politování nad touto vraždou, která byla pravděpodobně spáchana vesničany.

 

Úzkorozchodná trať - Třemešná ve Slezsku - Osoblaha - tuto úzkorozchodnou dráhu s rozchodem 760 mm najdete v západní části Moravskoslezského kraje, v Osoblažském výběžku, patřícím okresu Bruntál. Na normálněrozchodnou síť je trať napojená ve stanici Třemešná ve Slezsku, ležící 17 km severozápadně od Krnova. Slezské zemské dráhy - bližší informace

 

Židovský hřbitov v Osoblaze - jeden z nejvýznamějších starých židovských hřbitovů s kvalitními náhrobky (asi 313 původních z původních 1200 ks) připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce ze 17. století.

 

Obora ve Slezských Rudolticích - tvoří genofond ovocných odrůd, obora je určena pro chov černé a dančí zvěře.

 

Přírodní rezervace Velký pavlovický rybník - toto území má mimořádný význam jak refugium místní ornitofauny, je zastávkou tažných ptáků a hnízdištěm vodních ptáků. Žije zde cca 150 druhů ptáků, z toho je cca 1/5 chráněných, vyskytuje se zde také velký počet druhů obojživelníků (např. čolek obecný, skokan zelený, rosnička zelená).

 

Bludný balvan - nachází se nedaleko úzkokolejné tratě Osoblaha - Třemešná. jedná se o bludný balvan ze severské jemnozrnné žuly s červenými živci, jehož stáří se odhaduje na cca 920-1010 milionů let, obvod má 567 cm a hmotnost cca 4,7 tuny. Patří k největším bludným balvanům na území ČR.

 

Městské koupaliště v Městě Albrechticích - venkovní bazény 33x18 a 10x5 m, voda vyhřívaná slunečními kolektory, břehy bazénu jsou dlážděné, okolí travnaté. Provoz večerního koupání, v areálu je hřiště, skluzavka, dětský koutek s brouzdalištěm, bufet, restaurace a prodejna potravin.

 

Zřícenina hradu Šelenburk - zříceninu obklopuje hluboký příkop, po vyšlapané cestičce se dostaneme do nitra zříceniny, kde si můžeme prohlédnout místy až 4 m široké hradní zdi. Areál zříceniny je celoročně volně přístupný.

 

Rozhledna Cvilín - kamenná rozhledna pocházející z roku 1903. Výška rozhledny je 29 m. Na vyhlídkovou plošinu vede 144 schodů. Je otevřena od května do října denně od 10:00 do 17:00 hodin.
 

Zámek ve Slezských Rudolticích - Slezské Versailles, původně renesanční zámek, který byl v 18. století přestavěn do barokního stylu, tvořil významné kulturní a společenské centrum Slezska. Pravidelnými návštěvníky zámku byli např. skladatel Karel Ditters a Karel Hanke, král Bedřich nebo známý francouzský literát a filosof Voltaire. Kulturní charakter zámku přetrval až dodnes. V současné době se zde pravidelně konají vernisáže, výstavy, kulturní a společenské akce a samozřejmě prohlídky pro veřejnost.

 

Eldorádo v Hynčicích - nabízí unikátní ukázky lidového umění a tvořivosti. Návštěvníci se zde vrátí do doby pravěké mezi různé druhy dinosaurů a dalších ještěrů žijících v době dávno minulé. Mimo těchto obřích obyvatel Eldoráda jsou zde k vidění také pohádkové postavičky, současná zvířata, pravěká jeskyně atd.
 

Zlatorudné mlýny - při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic leží malebné Údolí ztracených štol. Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po miliony let ukládá zlato do náplavů. V současné době je v tomto romantickém údolí vybudována replika středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou "Údolí ztracených štol". V mlýnici Vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů.

 

Mechová jezírka na Rejvízu - prostředí Rejvízu a zejména Velkého mechového jezírka je mystickou krajinou opředenou řadou bájí a pověstí, mimo jiné i o městě, které spočívá na dně jezírka.

 

Poutní místo Panny Marie Pomocné - Maria Hilf se nachází v lese u Zlatých Hor 14 km východně od Jeseníku. Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny Marie. Za totalitního režimu byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky modlitbám, činům a darům věřících  - od nás i ze zahraničí - znovu vybudován a probuzen k životu.

 

Lázeňské městečko Karlova Studánka - tradice i klimatická měření o Karlově Studánce dokládají, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. Jak by ne, když leží v panenské přírodě na východní straně nejvyšší hory Jeseníků Pradědu, v údolí horské říčky Bílé Opavy. Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka ideálním místem pro léčbu pacientů s onemocněním dýchacích cest. Ideální je pobyt zejména pro osoby s chronickými záněty hrdla, dutin, hlasivek, nosu, průdušek, plic a u nemocných s průduškovým astmatem. Lázeňské místo je vhodné i pro léčení nemocí onkologických (po ukončení základní léčby), pro léčbu vysokého krevního tlaku a onemocnění cév. Souběžně se léčí i doprovodné pohybové nemoci - kloubní a páteřní potíže.
 

Anenský vrch

861 m 1,5 km od Andělské Hory, s kaplí pod vrcholem. Výhledy na Bruntálsko a hlavní hřbet  Hrubého Jeseníku s Pradědem.

 

Karlova Studánka

Letovisko 775 m, 15 km od Bruntálu. Východisko cest na Praděde. Lázně založeny r. 1785 na místě železářské osady Hubertov,

v níž byla postavena hájeovna majitelů panství řádu německých rytířů. Proslavily je prameny železité kyselky i čisté horské

lesnaté prostředí. Lázeňské budovy postaveny v klasicistním a empírovém stylu v letech 1803 - 1893.

 

Malá Morávka

Obec 660 m, 10 km od Rýmařova tvoří spolu s Karlovem největší rekreační středisko Jeseníků. Dříve hornická obec,

v okolí se těžila železná ruda. V 17. Století výroba mušket, od r. 1880 továrna na lodní řetězy, nyní závod METAZ. Farní kostel

nejsv.  Trojice, barokní z r. 1790, fara z r. 1854.

 

 Praděd

Nejvyšší hora Moravy a pátá nejvyšší v České vysočině (1492 m). Rezervace  497 ha, z vrcholu daleké rozhledy na Pradědskou a Keprnickou hornatinu, město Jeseník, Bruntálsko, Králický sněžník a za zvláště dobrých podmínek až na Krkonoše a pohoří Tatry. Původní rozhledna vysoká  32,5 m byla vybudována v letech 1904 - 1912. Opravena byla v letech 1926 - 1934. V roce 1959 se rozhledna zřítila. V roce 1970 postavena nová telekomunikační věž vysoká 145 metrů s restaurací a rozhlednou. Blízko vrcholu je trojmezní hraniční kámen z r. 1721 se znaky vratislavského biskupství (E.W.), řádu německých rytířů a panství Žerotínů ( se lvem ve znaku)

Je zde nejdrsnější podnebí, průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 °C. Na slezské části vrcholu stojí 162 metrů vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvyšším (byť umělým) bodem v České republice. Hora leží na historické zemské hranici Moravy a Slezska, v současnosti tudy prochází i hranice krajů Moravskoslezského a Olomouckého, a okresů Bruntál (Malá Morávka, Vrbno pod Pradědem) a Šumperk (Loučná nad Desnou).

 

 Podlesí

Horská obec 625 m, na úpatí Pohořelce 851 m, Do roku 1948 se jmenovala Krumperky. Založena byla jako městečko v r. 1598 a zůstalo jím až do r. 1945. Raně barokní kostel sv. Maří Magdaleny z r. 1683 s hodnotnými barokními plastikami. Na návsi pozdně barokní morový sloup z poloviny 18. Století.

 

Světlá Hora

Obec 595 m, založena r. 1267. Za 1. Republiky byla známá výrobou likéru Praděd fy. Springer. Dnes je zde továrna na výrobu feritů, horská stanice výzkumného ústavu. Filiální kostel sv. Barbory a Kateřiny se hřbitovem. Od 70. let je zde rozšířen chov koní - kůň Železník s jezdcem Váňou.

 

Dětřichovice

Ves 575 m, místní část Světlé Hory. Filiální kostel sv. Michala, hodnotná jednolodní pozdně barokní architektura z let 1771 - 1773. Zajímavý litinový kříž z r. 1855 vlevo od vstupu na hřbitov.

 

Široká Niva

Obec 475 m, fernost připomínána r. 1671. Bývalý Lichtenštejnský zámeček z 18. století ( dnes obecní úřad). Farní kostel sv. Martina, postavený v letech 1716 - 1721.

 

Krasov

Obec 470 m, v údolí potoka Krasovka, 12 km od Krnova. Založena patrně v 15. Století. R. 1503 připomínána dědičná rychta. Od roku 1523 náležel krnovské komoře. Kostel sv. Kateřiny byl postaven r. 1677. Přírodní rezervace Krasovský kotel v Brantické vrchovině sv. od Kozího vrchu.

 


                                                                                                                                

 

Janov :

416 m n m  v údolí Petrovického potoka 9 km od Zlatých Hor připomínán poprvé roku 1267. V okolí těžba železa a vzácných kovů. Roku 1535 povýšen na svobodné horní městečko a v roce 1546 a 1577 pro stříbrné doly vydány horní řády. Hornický pomník na náměstí a barokní socha z r. 1739. Pozdně barokní kostel nejsvětější trojice z r. 1780. Pseudorenesanční kaple na hřbitově z 19. Století. Dříve výroba umělých květin a papučí.

 

Biskupská Kupa 883 m n m

2,5 km od Zlatých Hor - turistický cíl od 18. Století. Vrcholem probíhá hranice  s Polskem. Od roku 1898 kamenná rozhledna - z vrcholu daleký výhled i do Polska. rozhledna Biskupská kupa je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Postavena byla roku 1898 na vrcholku Biskupská kupa (890 m.n.m.) na česko-polské hranici. Rozhledna Biskupská kupa (Bischofskoppe) je přístupna v květnu až říjnu - denně od 9:00 do 18:00 hod. za příznivého počasí. V listopadu až dubnu - o sobotách, nedělích, svátcích a prázdninách od 11:00 do 15:00 hod. Návštěvy mimo uvedené termíny lze dohodnout na tel. č. +420 603 342 011.

( Otmuchovská jezera )

 

kostel Panny Marie Pomocné

Nově postavená stavba - opravené poutní místo

 

Edelštejn

Hrad na  Příčném vrchu  695 m n m . Jméno hradu souvisí s těžbou drahých kovů. Sloužil k obraně zlatých dolů a obchodní cesty z Vratislavi na Moravu. Vystavěn byl v 2 pol. 13. Století, poprvé uváděn r. 1281. Roku 1467 byl dobit a zbořen poté co Jan ze Žerotína ohrožoval obchodníky na obchodní cestě.

 

Dolní  údolí 500 m n m

Turistické a rekreační centrum. Poprvé zmiňováno v 15. Století. V době těžby zlata bylo sídlem horního hejtmana. V 17. Století zpracování železné rudy v hamru. 18. - 19. Století rozvoj přadláctví.

 

Rejvíz  770 m n m

První zpráva z r. 1687, dnes přírodní rezervace, kostel panny Marie z r. 1808 s obrazy a sochami lidových umělců Kutzerů. V chatě RS expozice vyřezávaných židlí rejvízských usedlíků. Známé rašeliniště 6 - 7 tisíc let staré. Rezervace velikosti 260  ha.

 

Koberštejn

Hrad na svahu Zámecké Hory (934m ) ve směru do údolí Černé Opavice. Název hradu zachován jen podle lidové tradice. Založen byl kolem 13. Století na obranu dolů kolem Zlatých Hor. Traduje se pověst o zlaté kuželně a  skřítcích.

 

Heřmanovice

Hornická dnes rekreační obec (615 m). Nálezy pazourků na Příčném vrchu. Obec připomínána r. 1339. V 16. Století železné hamry. V 17. Století známé procesy s domnělými čarodějnicemi. Roubené stavby z 18. století. Kostel sv. Ondřeje renesanční s ohradní zdí z r. 1588.

Nad lomem na Kostelním vrchu zbytky zdiva středověkého kláštera ze 14. Století. Při cestě do Zlatých Hor těžba barevných kovů. V lomu vápenec  ( cca 200 metrů jižně malá jeskyně s propastí )  Územím protékají říčky Zlatý potok a Prudnik = říčky s dodnes těžitelným  množstvím zlata.

 

 

Poslední revize: 26.02.2015 15:44:05